Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Sàn tre ngoài trời màu Black 20mm

  1.800.000

  – Màu sắc: Black Carbon – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 1860*139*20mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu, ISO9001,CE, BV 2013 – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (trong nhà riêng) 2 năm (ngoài nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ngoài trời màu cafe 20mm

  1.800.000

  – Màu sắc: Black Carbon – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 1860*139*20mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu, ISO9001,CE, BV 2013 – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (trong nhà riêng) 2 năm (ngoài nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép khối Chiêu Liêu 14mm

  1.200.000

  – Màu sắc: Chiêu Liêu – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 960*96*14mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép khối Bordeaux 14mm

  1.200.000

  – Màu sắc: Bordeaux – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 960*96*14mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép khối màu Da Báo 14mm

  1.200.000

  – Màu sắc: Da Báo – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 960*96*14mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép khối màu Natural 14mm

  850.000

  – Màu sắc: Natural – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 960*96*14mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép khối màu Cafe 14mm

  850.000

  – Màu sắc: Cafe – Tỉ trọng: 1050-1200 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: Ép Khối – Kích thước: 960*96*14mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép nghiêng màu Cafe 15mm

  700.000

  – Màu sắc: Cafe – Tỉ trọng: 800-850 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: ép nghiêng – Kích thước: 960*96*12mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép ngang màu Cafe 12mm

  540.000

  – Màu sắc: Cafe – Tỉ trọng: 800-850 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: ép ngang – Kích thước: 960*96*12mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Sàn tre ép ngang màu Natural 12mm

  540.000

  – Màu sắc: màu tự nhiên – Tỉ trọng: 800-850 kg/m3 – Độ cứng: 1400-1600 theo thang độ cứng Janka – Kết cấu: ép ngang – Kích thước: 960*96*12mm – Kiểu mộng: âm – dương – Sơn bề mặt: UV 8 lớp + 2 lớp oxit nhôm – Tiêu chuẩn keo: E1 châu Âu – Độ ẩm: 9% – 12% – Bảo hành: 10 năm (nhà riêng) 2 năm (nơi công cộng) – Thương Hiệu: BambooCity – Phương pháp lắp đặt: lắp nổi  
 • Phào tre ép ngang 1850*80*12mm

  Liên hệ

  Kích thước       : 1850*80*12mm Tỷ khối             : 730kg/m3 Thương Hiệu   : BambooCity