Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Sàn gỗ Gõ Vàng 18*120*600mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Nam Phi – Tình trạng: Đặt hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*90*600mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 18*90*900mm

  1.300.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Nam Phi – Tình trạng: Đặt hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*90*900mm  
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 18*120*900mm

  1.500.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Nam Phi – Tình trạng: Đặt hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*120*900mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Nam Phi Xương Cá

  1.100.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Nam Phi – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*450/600mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 18*120*900mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*120*900mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 22*160*900mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 22*160*900mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 15*90*900mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*900mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 15*90*750mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*750mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 15*90*600mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*600mm
 • Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào 18*120*750mm

  Liên hệ

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Gõ Lào – Tình trạng: Đặt Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*120*750mm