Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Sàn gỗ Hương Lào Lát Ô Vuông

  1.600.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: 15*90*1050mm – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*450/600mm
 • Sàn gỗ Hương Lào Ghép Thanh

  1.300.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*120*1820mm
 • Sàng gỗ Hương Lào Xương Cá

  1.600.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*450/600mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 15*90*1050mm

  2.200.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: 15*90*1050mm – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*1050mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 15*90*750mm

  2.000.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*750mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 15*90*450mm

  1.600.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*450mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 15*90*600mm

  1.780.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*600mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 18*120*750mm

  2.980.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Đặt hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*120*750mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 15*90*900mm

  2.180.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 15*90*900mm
 • Sàn gỗ Hương Lào 18*120*900mm

  3.180.000

  – Bảo hành: 10 Năm – Xuất xứ: Hương Lào – Tình trạng: Còn Hàng – Công nghệ: Sơn uv 6 lớp – Kích thước: 18*120*900mm