Hiển thị một kết quả duy nhất

 • sàn gỗ liberty 919

  Sàn gỗ Liberty 919 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 818 12mm

  Sàn gỗ Liberty 818 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 616 12mm

  Sàn gỗ Liberty 616 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 414 12mm

  Sàn gỗ Liberty 414 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 515 12mm

  Sàn gỗ Liberty 515 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 112 12mmsàn gỗ liberty 112 12mm

  Sàn gỗ Liberty 112 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 111 12mm

  Sàn gỗ Liberty 111 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm
 • sàn gỗ liberty 110

  Sàn gỗ Liberty 110 12mm

  185.000

  Cấu tạo của Sàn gỗ Liberty – Lớp chống xước/ chống trơn trượt – Lớp film decor vân gỗ tự nhiên – Lõi gỗ HDF Core được tạo ra từ 100% nguyên liệu gỗ tự nhiên – Lớp cân bằng/lót chống ẩm