Hiển thị một kết quả duy nhất

 • san gon thai one tl1213

  Sàn gỗ Thai One tl1213 12mm

  275.000

  Kích thước: 1210*198*12mm (bản to) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • san go thai one tl1215

  Sàn gỗ Thai One tl1215 12mm

  275.000

  Kích thước: 1210*198*12mm (bản to) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • san go thai one tl1212

  Sàn gỗ Thai One tl1212 12mm

  275.000

  Kích thước: 1210*198*12mm (bản to) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-8 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-8 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-7 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-7 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-6 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-6 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl125 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-5 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-4

  Sàn gỗ Thai One tl12-4 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-3 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-3 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.
 • sàn gỗ thai one tl12-1 12mm

  Sàn gỗ Thai One tl12-1 12mm

  325.000

  Kích thước: 1218*128*12mm (bản nhỏ) Xuất sứ: Thai Lan Tiêu chuẩn: AC4,CLASS32-V-CR00VE Bảo Hành: 25 năm Có sáp chống thấm, chống ồn.