Hiển thị 1–12 trong 24 kết quả

 • Sàn gỗ Hornitex 555 12ly AC4 2Sàn gỗ Hornitex 555 12ly AC4 2

  Sàn gỗ Hornitex 555 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 555-12 – Bề mặt: Vân sần Màu óc chó OTTAWA BAY – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 557 12ly AC4Sàn gỗ Hornitex 557 12ly AC4

  Sàn gỗ Hornitex 557 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 557-12 – Bề mặt: Vân sần Màu óc chó OTTAWA BAY – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 558 12ly AC4Sàn gỗ Hornitex 558 12ly AC4

  Sàn gỗ Hornitex 558 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 558-12 – Bề mặt: Vân sần Màu óc chó OTTAWA BAY – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 456 12ly AC4Sàn gỗ Hornitex 456 12ly AC4

  Sàn gỗ Hornitex 456 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 456-12 – Bề mặt: Vân sần màu sồi ONTARIO – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 458 12ly AC4Sàn gỗ Hornitex 458 12ly AC4

  Sàn gỗ Hornitex 458 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 458-12 – Bề mặt: Vân sần màu sồi MANITOBA – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 459 12ly AC4 2Sàn gỗ Hornitex 459 12ly AC4 1

  Sàn gỗ Hornitex 459 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 459-12 – Bề mặt: Vân sần màu sồi SUSSEX – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 460 12ly AC4 1Sàn gỗ Hornitex 460 12ly AC4 1

  Sàn gỗ Hornitex 460 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 460-12 – Bề mặt: Vân sần màu sồi SOMERSET – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 472-12 12ly AC4 2Sàn gỗ Hornitex 472-12 12ly AC4 2

  Sàn gỗ Hornitex 472-12 12ly AC4

  525.000

  – Mã màu: 472-12 – Bề mặt: Vân sần màu óc chó ALBERTA – Quy cách: 1292 x 136 x 12 mm – Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 472-1 10ly AC4

  Sàn gỗ Hornitex 472-1 10ly AC4

  430.000

  – Mã màu: 472-1 – Bề mặt: Vân sần màu óc chó ALBERTA – Quy cách: 1292 x 194 x 10 mm – Hèm khóa: 5G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 469 10ly AC4 2Sàn gỗ Hornitex 469 10ly AC4 2

  Sàn gỗ Hornitex 469 10ly AC4

  430.000

  – Mã màu: 469-10 – Bề mặt: Vân sần màu sồi SOUTH DAKOTA – Quy cách: 1292 x 194 x 10 mm – Hèm khóa: 5G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 462 10ly AC4 1Sàn gỗ Hornitex 462 10ly AC4 1

  Sàn gỗ Hornitex 462 10ly AC4

  430.000

  – Mã màu: 462-10 – Bề mặt: Vân sần màu sồi PEAK DARK – Quy cách: 1292 x 194 x 10 mm – Hèm khóa: 5G Valinge, lõi gỗ HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.
 • Sàn gỗ Hornitex 461 10ly AC4 2Sàn gỗ Hornitex 461 10ly AC4 2

  Sàn gỗ Hornitex 461 10ly AC4

  430.000

  – Mã màu: 461-10 – Bề mặt: Vân sần màu sồi PEAK LIGHT – Quy cách: 1292 x 194 x 10 mm – Hèm khóa: 5G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước. – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 – Độ nén ép HDF Core: 950kg/m3 – Bảo Hành: 20 năm – Xuất xứ: 100% Made in Germany.