Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT05

  Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT05

  690.000

  Đơn giá      : 690.000đ/m Bậc chéo    : Nhân hệ số 1.3 Kích thước : 1220 x 2440 x (12)(15)mm / 1 tấm. Độ dày       : 12-15mm Bảo hành   : 5 năm Xuất sứ      : Việt Nam
 • mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp 04

  Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT04

  690.000

  Đơn giá      : 690.000đ/m Bậc chéo    : Nhân hệ số 1.3 Kích thước : 1220 x 2440 x (12)(15)mm / 1 tấm. Độ dày       : 12-15mm Bảo hành   : 5 năm Xuất sứ      : Việt Nam
 • Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT03

  Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT03

  690.000

  Đơn giá      : 690.000đ/m Bậc chéo    : Nhân hệ số 1.3 Kích thước : 1220 x 2440 x (12)(15)mm / 1 tấm. Độ dày       : 12-15mm Bảo hành   : 5 năm Xuất sứ      : Việt Nam
 • Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT02

  690.000

  Đơn giá      : 690.000đ/m   Bậc chéo    : Nhân hệ số 1.3 Kích thước : 1220 x 2440 x (12)(15)mm / 1 tấm. Độ dày       : 12-15mm Bảo hành   : 5 năm Xuất sứ      : Việt Nam
 • Mặt bậc cầu thang gỗ công nghiệp CT01

  690.000

  Đơn giá      : 690.000đ/m Bậc chéo    : Nhân hệ số 1.3 Kích thước : 1220 x 2440 x (12)(15)mm / 1 tấm. Độ dày       : 12-15mm Bảo hành   : 5 năm Xuất sứ      : Việt Nam